Privacy

Algemeen

PixelBalance Photography Studio (hierna: PixelBalance) vindt het belangrijk dat de persoonsgegevens van bezoekers van haar website zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. In deze privacyverklaring heeft PixelBalance haar beleid met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens uiteengezet. Voorop staat dat PixelBalance zich in alle gevallen houdt aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaraan stelt.

Gegevensverwerking bij bezoek website

Bij elk bezoek aan de website van PixelBalance worden de volgende gegevens verwerkt: IP-adres, browserinformatie, bezoekerspartronen en gebruik van de website (zoals jouw klikgedrag). Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de website te evalueren en te verbeteren.

Gegevensverwerking bij reservering via website

Indien je op de website van PixelBalance een reservering plaatst, wordt je verzocht je naam-, adres-, e-mail- en betaalgegevens te verstrekken. De door jou verstrekte gegevens worden door PixelBalance uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • het informeren over de status van de reservering;
  • het afhandelen van de reservering (zoals de betaling, bevestiging en de definitieve afspraak);
  • inzake het verlenen van klantenservice;
  • verstrekking van gegevens aan derden indien noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die je met PixelBalance bent aangegaan en verstrekking van gegevens aan derden op basis van eventuele voor PixelBalance geldende wettelijke verplichtingen.

Beveiliging

PixelBalance draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van persoonsgegevens welke beveiliging in overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen in de Wet bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking zoals beschreven in deze privacyverklaring en niet langer dan waartoe PixelBalance wettelijk gehouden is.

Rechten

Je kunt met PixelBalance contact opnemen met een verzoek om inzage in de persoonsgegevens die PixelBalance van jou heeft geregistreerd. Indien die informatie (deels) onjuist en/of onvolledig is kun je PixelBalance verzoeken de betreffende informatie te corrigeren, te verwijderen en/of aan te passen.

Cookies

Op de website van PixelBalance wordt gebruik gemaakt van cookies die door jouw browser op jouw computer worden opgeslagen. Cookies worden gebruikt in het reserveringsproces om informatie over jouw reservering(en) op te slaan en om een volgend bezoek aan de website te vergemakkelijken. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, je kunt jouw browser echter ook zo instellen dat je tijdens jouw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval bestaat de mogelijkheid dat je niet van alle mogelijkheden van de website van PixelBalance gebruik kunt maken. Ook kun je jouw browser zo instellen dat je wordt geïnformeerd als er een cookie wordt geplaatst op jouw computer. 

Nieuwsbrief / Contact

Indien je PixelBalance toestemming hebt gegeven je op de hoogte te houden over onder andere haar activiteiten en aanbiedingen, dan wel via de website een reservering hebt geplaatst, is het mogelijk dat je met enige regelmaat een nieuwsbrief of e-mail ontvangt. In de correspondenties zelf is weergegeven op welke wijze je je kunt afmelden voor ontvangst van de verstrekte informatie. Afmelden kan te alle tijden via de contactgegevens zoals verstrekt op de contactpagina.

Overig

PixelBalance blijft te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Op de website van PixelBalance zijn mogelijk links naar websites van andere organisaties opgenomen. PixelBalance draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites en de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens.

Vragen

Als je nog vragen hebt over het privacybeleid van PixelBalance kun je contact opnemen via de gegevens zoals verstrekt op de contactpagina van onze website.